top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

O ιστότοπος www.coolmommy.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή Ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία Μαρία Παντελή ‘Cool Mommy’, που εδρεύει στην Άνοιξη Αττικής, με Α.Φ.Μ. 073757972, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας coolmommy.pickie@gmail.com , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 6945704437 (στο εξής χάριν συντομίας η Εταιρία).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ‘Cool Mommy’ το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.coolmommy.gr . Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και του κωδικού πρόσβασής σας από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και του κωδικού σας, υπεύθυνος είστε εσείς προσωπικά. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης", αναλόγως του εαν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση εναντίωσης σας συστήνουμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας πριν προχωρήσετε με την παραγγελία σας.

Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, θεωρούμε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ρητά και ανεπιφύλακτα με τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά και στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε το σύνολο ή μέρος των παρόντων όρων χρήσης κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους όρους έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας την εκάστοτε χρονική περίοδο.

Η παραμονή και χρήση της ιστοσελίδας μετά τις οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί στους Όρους Χρήσης, συνιστά δεσμευτική αποδοχή των επικαιροποιημένων Όρων Χρήσης. Η οποιαδήποτε βέβαια τροποποίηση ή αλλαγή, δεν ισχύει και δεν επηρεάζει τις ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Οποτεδήποτε οι Όροι Χρήσης δεν είναι πλέον αποδεκτοί από εσάς, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα


H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητά της, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "ως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Τέλος, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας www.coolmommy.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική χρήση. Στους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, δεν επιτρέπεται να μεταπωλούν προϊόντα. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Παρόλα αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν χρωματικές αποκλίσεις ή λάθη. Οι χρωματικές αποκλίσεις από το πραγματικό προϊόν είναι αναπόφευκτες, λόγω της διαφορετικότητας του μέσου εμφάνισης ή της οθόνης του χρήστη. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ή να αλλάξουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

 

 Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού (MY ACCOUNT)

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες, ζητούνται από την Εταιρία τα στοιχεία των χρηστών, με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν τα παρακάτω οφέλη:

• Να προχωρούν σε παραγγελίες
• Να αποθηκεύσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα στη wishlist
• Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες τους και τις επιστροφές των παραγγελιών τους.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρία, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε, (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Εταιρία σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων που περιγράφονται στην ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.

Η Εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης, ή να ακυρώσει κωδικό που έχει ήδη δώσει, ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

Αλλαγή των Στοιχείων του Λογαριασμού σας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ανά πάσα στιγμή. Συνδεθείτε στο «MyAccount» και επιλέξτε «Επεξεργασία προφίλ». Μπορείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 

Newsletter

Το Newsletter σας ενημερώνει για προωθητικές ενέργειες, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν στον ιστότοπο Cool Mommy. Μπορείτε να εγγραφείτε από το menu της κεντρικής σελίδας.

Κατάργηση της εγγραφής σας μπορείτε να κάνετε επιλέγοντας «unsubscribe» στο τέλος οποιουδήποτε ενημερωτικού Newsletter λάβετε, ή στέλνοντας email στη διεύθυνση coolmommy.pickie@gmail.com

 

Τιμολόγηση

• Οι αναγραφόμενες τιμές σε € των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι οι τελικές τιμές πώλησης.
• Οι προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
• Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Αλλαγές/επιστροφές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων (η νέα αποστολή είναι δωρεάν).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι αλλαγές/επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση κατά την οποία παρελήφθησαν, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις τους (καρτελάκια, barcode κλπ). Επιπλέον ο πελάτης οφείλει να συμπεριλάβει το σχετικό παραστατικό πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο αγοράς).

Αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή έχουν φορεθεί πέρα από την δοκιμή, σιδερωθεί, πλυθεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία καθαρισμού, ή δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η εταιρία έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί την αλλαγή/επιστροφή τους.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής των προϊόντων, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  coolmommy.pickie@gmail.com, παραθέτοντας τον αριθμό της παραγγελίας του (εντός δεκατεσσάρων 14 ημερολογιακών ημερών) και ενημερώνοντας την εταιρία για το νέο προϊόν που επιθυμεί. Στην περίπτωση που το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη ή υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, η διαφορά της αξίας αντίστοιχα είτε θα πιστωθεί, είτε θα χρεωθεί στη νέα αποστολή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων (δικαίωμα υπαναχώρησης) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται δεκτή κατόπιν παραλαβής και ελέγχου των προϊόντων από την εταιρία. Αφού διαπιστωθεί ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω), η εταιρία θα ενημερώσει μέσω e-mail ή τηλεφωνικά τον πελάτη για τον τρόπο διεκπεραίωσης. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, το www.coolmommy.gr διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα και να μην προχωρήσει σε αντικατάστασή τους/επιστροφή χρημάτων. 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Κάθε παραγγελία που αποστέλλουμε ελέγχεται προσεκτικά, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα λάθους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο λόγος της επιστροφής των προϊόντων αφορά σε λάθος της εταιρίας (π.χ. αποστολή άλλου προϊόντος από αυτό που παρήγγειλε ο πελάτης ή παράλειψη κάποιου προϊόντος) ή σε κάποιο ελαττωματικό προϊόν, το κόστος επιστροφής βαρύνει την εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή θα γίνει με την εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται.

Η διεύθυνση αποστολής των επιστρεφόμενων προϊόντων είναι η παρακάτω:

Cool Mommy, Αγάπης 5, ΤΚ 14569, Άνοιξη Αττικής

 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το eshop www.coolmommy.gr είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση coolmommy.pickie@gmail.com, είτε τηλεφωνικώς στο 6945704437 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. – 6 μ.μ.).

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) καθιστούν αδύνατο να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, ο πελάτης θα ενημερωθεί μέσω e-mail ή τηλεφωνικώς προκειμένου να δηλώσει εάν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το e-shop www.coolmommy.gr δε φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής του υπαιτιότητας και υπόσχεται ότι θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί για την ομαλή εξυπηρέτηση του πελάτη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Το e-shop www.coolmommy.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών όποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς καμία προειδοποίηση. Υποχρεούται δε να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

bottom of page